Hubercarb Q200 (Tradename: Sparkle 6, distb. Beacon Athletics)